Εργοστάσιο: 22280 51166, 22280 51090
Υποκατάστημα Αρτάκης: 22210 4227
Fax: 22280 51325

info@dirfyswater.gr

7 Ιουνίου 2019

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το εμφιαλωμένο νερό «Δίρφυς», ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αφουγκράζεται από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα τις ανάγκες και τις μεταβολές της Κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, εντάσσοντας στην εταιρική πρακτική του ενέργειες με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, κατευθυνόμενες από το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του περιβάλλοντος και των εκφάνσεων του πολιτισμού. Επενδύοντας συστηματικά στον «κοινωνικό διάλογο», η εταιρεία «Δίρφυς» έχει υιοθετήσει σταθερές ενέργειες στήριξης του κοινωνικού συνόλου, ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών και ανιδιοτελούς ενίσχυσης τoμέων όπως το Περιβάλλον, ο Αθλητισμός, οι Τέχνες, η Υγεία και η Εκπαίδευση. Έτσι, ανάγει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όχι σε πολιτική υποχρεωτικού καθήκοντος αλλά σε στάση ζωής.

facebook