Εργοστάσιο: 22280 51166, 22280 51090
Υποκατάστημα Αρτάκης: 22210 4227
Fax: 22280 51325

info@dirfyswater.gr

29 Νοεμβρίου 2019

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στην πρακτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, συγκαταλέγονται και ενέργειες στον τομέα του Αθλητισμού, με έντονο τοπικό χαρακτήρα, η δυναμική του οποίου σταδιακά επεκτείνεται ανταποκρινόμενη και σε παρόμοιες πρωτοβουλίες πανελλαδικής εμβέλειας. Ειδικότερα, το εμφιαλωμένο νερό Δίρφυς στηρίζει σταθερά αθλητικούς συλλόγους της Εύβοιας, ποδηλατικές δράσεις και τοπικές αθλητικές ομάδες, όπως ο Ηρακλής Ψαχνών και ο Αθλητικός Όμιλος Κονίστρων. Παράλληλα, σημαντικό στιγμιότυπο αποτελεί η σύζευξη της ενίσχυσης του Αθλητισμού με την κοινωνική προσφορά, στο πλαίσιο χορηγίας της εταιρείας σε αθλητικό αγώνα, με σκοπό την αγορά αξονικού τομογράφου που δόθηκε στο νοσοκομείο Κύμης. Εφαρμόζοντας με σύνεση και σταθερότητα την πολιτική αυτή, η εταιρεία μας συμβάλλει σε διοργανώσεις που προάγουν το αθλητικό ιδεώδες και τις αξίες του αθλητικού «γίγνεσθαι», ενέχοντας πάντα και αλληλένδετη σχέση με τη φύση και την Κοινωνία.

facebook