Εργοστάσιο: 22280 51166, 22280 51090
Υποκατάστημα Αρτάκης: 22210 4227
Fax: 22280 51325

info@dirfyswater.gr

26 Μαΐου 2020

Χορηγίες της Δίρφυς στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας

Με στόχο την ανιδιοτελή ενίσχυση και προσφορά στην κοινωνία, η Δίρφυς εξακολουθεί να υποστηρίζει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χώρας και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προβαίνοντας σε χορηγίες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας.

Ειδικότερα, υπό την κοινή δραστηριοποίηση εταιριών-Μελών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, στην οποία ανήκει και η Δίρφυς, πραγματοποιήθηκε σημαντική συνεισφορά σε εμφιαλωμένο νερό προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που διανεμήθηκε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιτελεί αξιόλογο έργο πανελλαδικά προάγοντας έννοιες όπως η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά και ο εθελοντισμός.

Επιπλέον, προσφάτως η εταιρία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς προσέφερε στο υγειονομικό προσωπικό του Ασκληπιείου Νοσοκομείου της Βούλας ποσότητες νερού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στην καθοριστική συμβολή και στον καθημερινό προσωπικό αγώνα των ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Στο πλαίσιο της εύρυθμης επιχειρηματικής λειτουργίας και της δέσμευσής της σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, η Δίρφυς συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στο αξιέπαινο έργο οργανισμών και πρωτοβουλιών με στόχο την πρόοδο της κοινωνίας και των πολιτών της.

facebook