Εργοστάσιο: 22280 51166, 22280 51090
Υποκατάστημα Αρτάκης: 22210 4227
Fax: 22280 51325

info@dirfyswater.gr

15 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  ανακοινώνει προς τους κ.κ. Μετόχους ότι, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έχει συγκληθεί στα γραφεία της έδρας Εταιρείας στη Στενή Διρφύων Ευβοίας την 03.07.2020, και ώρα 17:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την 29.05.2020 την έκδοση νέων τίτλων μετοχών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 (που δεν προβλέπει προσωρινούς τίτλους μετοχών ανωνύμων εταιρειών) και έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι κ.κ. Μέτοχοι για τον τρόπο παραλαβής αυτών.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως επικοινωνούν καθημερινά από 09:00 – 16:00 με τη Γραμματεία της Εταιρείας στο τηλ:  22280 51166 ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@dirfyswater.gr.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

facebook