Εργοστάσιο: 22280 51166, 22280 51090
Υποκατάστημα Αρτάκης: 22210 4227
Fax: 22280 51325

info@dirfyswater.gr

25 Μαΐου 2022

Με το πρότυπο ETHOS Gold (Ήθος) πιστοποιήθηκε η εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ΑΕ

Με το πρότυπο ETHOS Gold (Ήθος) πιστοποιήθηκε η εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ΑΕ, αποδεικνύοντας ότι κάνει πράξη την ηθική στο επιχειρείν.

Το ETHOS αποτελεί ένα πρότυπο αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων, το οποίο εστιάζει στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η επίσημη πιστοποίηση της Δίρφυς ΑΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δεκαετούς επετειακής εκδήλωσης της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, της οποίας μέλος αποτελεί η εταιρία. Το πιστοποιητικό ETHOS Gold παρέλαβε εκ μέρους της Oni Communications, γραφείου δημοσίων σχέσεων της Δίρφυς, η Δήμητρα Αϊβαλιώτη.

Η κατάκτηση του σήματος ETHOS Gold καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση της Δίρφυς ΑΕ στα παρακάτω:

1.            Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2.            Δικαιώματα εργαζομένων.

3.            Υγεία & Ασφάλεια και συνθήκες εργασίας.

4.            Ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη.

5.            Περιβάλλον.

6.            Καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας.

7.            Τοπική κοινωνία.

Η εταιρία Δίρφυς, με την κατάκτηση του ETHOS Gold, επισφραγίζει το αυξημένο αίσθημα ευαισθησίας της προς το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία.

facebook